Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แรงงานพะเยาร่วมสังเกตการณ์การคัดแยกเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์ ...

Mol-Thailand

แรงงานShopping อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ...

Mol-Thailand

ฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี!! สู้วิกฤต COVID-19อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ ...

Mol-Thailand

ความหมายของแรงงานนอกระบบ ...

TOP