Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่229 / 2560-2561 ...

สรจ.พะเยา ร่วมงาน ประกาศสงครามขยะ จ.พะเยา 2561 ...

TOP