Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวกมลวรรณ บุญยืน

นางสาวกมลวรรณ บุญยืน

แรงงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 21 เม.ย. 2563

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ก.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

TOP